edukacija u fizici

Edukacija u fizici

Edukacija u fizici je četvorogodišnji studij organizovan po Bolonjskom procesu 4+1. Po završetku četvorogodišnjeg studija student dobija 240 ECTS kredita i zvanje Bachelor fizike, a po završetku drugog ciklusa studija još 60 ECTS kredita i zvanje Magistar fizike. Po završetku drugog ciklusa studija, sa 300 ECTS kredita, student može nastaviti školovanje na trećem ciklusu studija. Treći ciklus studija traje 3 godine i donosi još 180 kredita. Doktoriranjem student ima ukupno 480 ECTS kredita.

Program studija Edukacija u fizici pogledati na linku.

Na prvom ciklusu studija, na prva četiri semestra, Primijenjena fizika i Edukacija u fizici imaju zajednički Nastavni plan i program. Na trećoj godini studija, Edukacija u fizici dobija stručne predmet, u petom semestru predmet Psihologija, a u šestom semestru Pedagogiju. U sedmom semestru se sluša predmet Metodika nastave fizike, a u osmom semestru Praktikum metodike nastave fizike i Metodička praksa nastave fizike. Studenti imaju priliku da izaberu, kao izborni predmet, u petom semestru; Elektronika ili Didaktika nastave fizike, u šestom semestru; Osnovi geofizike ili Vođenje pedagoške dokumentacije, a u sedmom semestru; Primjena računara u nastavi fizike ili Nastavna sredstva i pomagala u fizici. U osmom semestru studenti uzimaju temu za izradu diplomskog rada. Po završetku prvog ciklusa studija student može da dobije zaposlenje u svim osnovnim i srednjim školama, a ako ima prosjek preko 8 može dobiti izbor za saradnika, asistent, na fakultetu. Studenti mogu potražiti posao u: privredi, zdravstvenim ustanovama, hidro-meteorološkim zavodima, tehničkim muzejima, istraživačkim centrima, industriji i td. Neki naši studenti, koji su završili Edukaciju u fizici, pronašli su zaposlenje u školama širom Bosne i Hercegovine. Naši studenti su pronašli zaposlenje i u zemljama Evropske unije. Sabina Maršiček je zaposlena u Njemačkoj, u gimnaziji, kao profesor fizike i matematike.

Neki naši studenti su pronašli posao u poznatim svjetskim kompanijama za proizvodnju solarnih panela, električnih uređaja, elektronskih uređaja i td., a neki su nastavili postdiplomske i doktorske studije u Švicarskoj, Njemačkoj, Austiji i td.

Edukacija je plemenit i odgovoran posao. Edukacija u fizici posebno.