fizika-amfiteatar

Upis na studij fizike

Uslovi: Pravo upisa na studijski program prvog ciklusa studija imaju sva lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu u zemlji (gimnazija, medicinska škola, medresa, mašinska, elektrotehnička, veterinarska … )ili inostranstvu, a klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se na osnovu rezultata prijemnog ispita, te drugih kriterija u skladu sa procedurama i općim aktima koje utvrđuje Senat.

Dokumentacija: Pri upisu potrebno je dostaviti dokumentaciju koja je navedena u tekstu konkursa koji se objavljuje za cijeli Univerzitet u Tuzli (obično u prvoj polovini juna mjeseca). Prilikom prijave na konkurs kandidati navode svoje preliminarne preferencije u vezi sa usmjerenjem na koje žele da se upišu. Za sva studijska usmjerenja prva četiri semestra su zajednički.

Prijemni ispit: Prijemni ispit se polaže u pisanoj formi, riješavanjem testa od 20 jednostavnih pitanja i zadataka iz fizike. Primjer testova na prijemnom ispitu iz fizike (period 2010-2018) možete pogledati u dokumentu Fizika-prijemni.