fizika-amfiteatar

Upis na studij fizike

Predstavljamo vam novi i savremeni studij fizike na Prirodno – matematičkom fakultetu u Tuzli. Od 2018/19. godine studijski program fizike na usmjerenju Primijenjena fizika nudi fleksibilnost prilagođenu potrebama i željama studenata. Novi program kreće od akademske godine 2018./19., a  studenti će biti u prilici da se samostalno usmjeravaju na izučavanje Kompjutacione fizike, Fizike zračenja ili Fizike materijala i kondenzovane materije, na usmjerenju Primijenjena fizika. Osim toga, tu je i Edukacija u fizici kao zasebno usmjerenje za sve one žele postati profesori fizike.

  • Podnošenje prijava vršiće se od 20.06. do 29.06.2022. godine.

PRIMJER TESTOVA NA PRIJEMNOM ISPITU PRI UPISU NA STUDIJ FIZIKE