Studij

Predstavljamo vam novi i savremeni studij fizike na Prirodno – matematičkom fakultetu u Tuzli. Od 2018/19. godine studijski program fizike na usmjerenju Primijenjena fizika nudi fleksibilnost prilagođenu potrebama i željama studenata. Novi program kreće od akademske godine 2018./19., a  studenti će biti u prilici da se samostalno usmjeravaju na izučavanje Kompjutacione fizike, Fizike zračenja ili Fizike materijala i kondenzovane materije, na usmjerenju Primijenjena fizika. Osim toga, tu je i Edukacija u fizici kao zasebno usmjerenje za sve one žele postati profesori fizike.

Elaborat i Studijski program fizike možete preuzeti u dokumentu na linku (pdf).

  • Podnošenje prijava vršiće se od 14.06. do 28.06.2019. godine.
  • Prijemni ispit održaće se 02.07.2019. godine u 10,00 sati.
  • Privremena rang-lista kandidata objaviće se do 03.07.2019. godine, a konačna 05.07.2019. godine.
  • Upis primljenih kandidata obaviće se od 08.07. do 15.07.2019. godine i od 19.08. do 23.08.2019.godine.
Prva i druga godina studija su zajedničke za sva usmjerenja. Pridružite nam se.