Nastavno osoblje

Dr. sc. Smajo Sulejmanović, vanredni profesor (voditelj odsjeka)
uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika
smajo.sulejmanovic@untz.ba,  Google Scholar profil
+387 35 320 865
kabinet 15, PMF, dekanat

Dr. sc. Feriz Adrović, redovni profesor*
uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika
feriz.adrovic@untz.baGoogle Scholar profil
kabinet 23, Tehnološki fakultet

Dr. sc. Senada Avdić, redovni profesor
uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika
senada.avdic@untz.baGoogle Scholar profil
+387 35 320 879
kabinet 321 – PMF

Dr. sc. Amela Softić, vanredni profesor
uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika
amela.softic@untz.baGoogle Scholar profil
+387 35 320 881
kabinet 106, PMF

Dr. sc. Amira Kasumović, vanredni profesor
uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika
amira.kasumovic@untz.baGoogle Scholar profil
+387 35 320 881
kabinet 106, PMF

Dr. sc. Hedim Osmanović, vanredni profesor
uža naučna oblast: Opća i teorijska fizika
hedim.osmanovic@untz.baGoogle Scholar profil
+387 35 320 880
kabinet 107, PMF
web: http://www.pwatuzla.com

Dr. sc. Izet Gazdić, vanredni profesor
uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika
izet.gazdic@untz.ba, Google Scholar profil
+387 35 320 878
kabinet 320 – PMF

Dr. sc. Mirza Hadžimehmedović, vanredni profesor
uža naučna oblast: Opća i teorijska fizika
mirza.hadzimehmedovic@untz.baGoogle Scholar profil
+387 35 320 880
kabinet 107, PMF
web: http://www.pwatuzla.com

Dr. sc. Suad Kunosić, vanredni profesor
uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika
suad.kunosic@untz.baGoogle Scholar profil
+387 35 320 877
kabinet 317 , PMF
web: http://www.suadkunosic.com/

Dr. sc. Amela Kasić, docent
uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika
amela.dedic@untz.ba, Google Scholar profil
+387 35 320 881
kabinet 106, PMF

Dr. sc. Almedina Modrić – Šahbazović, viši asistent
uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika
almedina.modric-sahbazovic@untz.ba, Google Scholar profil
+387 35 320 903
kabinet 307, PMF

Mr. sci. Ema Hankić, viši asistent
uža naučna oblast: Opća i eksperimentalna fizika
ema.hankic@untz.ba,  Google Scholar profil
kabinet 24, Tehnološki fakultet, 1. sprat

Mr. Rifat Omerović, viši asistent
uža naučna oblast: Opća i teorijska fizika
rifat.omerovic@untz.ba, Google Scholar profil
+387 35 320 882
kabinet 308, PMF
web: http://www.pwatuzla.com

Pejo Pejić, viši laborant
laboratorij za opštu fiziku
pejo.pejic@untz.ba
+387 35 320 795
kabinet 21a, Tehnološki fakultet