Mjesec: Mart 2022.

  • ALICE Masterclass 2022

    Odsjek za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli je u saradnji sa CERN-om organizovao 2. marta 2022. godine ALICE Masterclass za učenike srednjih škola sa područja Tuzlanske regije. Učešće je...