ALICE Masterclass 2022

Odsjek za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli je u saradnji sa CERN-om organizovao 2. marta 2022. godine ALICE Masterclass za učenike srednjih škola sa područja Tuzlanske regije. Učešće je uzelo preko 70 srednjoškolaca iz Gradačca, Gračanice, Odžaka i Tuzle. Program masterclassa je obuhvatio predavanja iz fizike čestica u prijepodnevnom terminu, sa gostujućim predavačima: dr. Michael Hoch sa Florida State Univeristy (USA), dr. Admir Greljo sa Univerziteta u Bernu (CH) i Šejla Hadžić sa Max Plank Instituta u Minhenu (DE). Učenici su imali priliku i proći kroz online obilazak samog ALICE detektora na CERN-u, koji je vodila Despina Hatzifotiadou  (Universita e INFN, Bologna, IT).

ALICE (A Large Ion Collider Experiment)  je detektor dizajniran da proučava fiziku sudara teškh jona na Velikom hadronskom sudaraču  (LHC). Njegov dizajn omogućava proučavanje osobina jakih interakcija na visokim temperaturama i gustoćama, na kojima se materija nalazi u stanju poznatom pod imenom kvark-gluon plazma. Detektor ima masu od 10 hiljada tona, dimenzije 26 x 16 x 16 metara i nalazi se 56 metara ispod površine. Na njemu trenutno radi oko 1000 naučnika iz 100 fizičkih instituta iz 30 zemalja svijeta.

U popodnevnom terminu učenici su imali priliku proći kroz praktični dio analize podataka koji su izmjereni na ALICE detektoru, a koji su dobijeni sudarima teških jezgara Pb i tako provjeriti neke osnovne kratkeristike tih sudara. Na samom kraju, dobijeni rezultati su podijeljeni i diskutovani sa drugim učesnicima ALICE Masterclassa, srednjoškolcima iz Heidelberga (DE), Pavie (IT),  Salerna (IT) i Geneve (CH).

Program ALICE Masterclassa je dostupan na Indico web stranici.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *