Istraživanja

Odsjek za fiziku u Tuzli trenutno raspolaže sa 2 redovnih, 6 vanrednih profesora, jednom docenticom i troje viših asistenata u punom radnom odnosu, kao i višim laboratnom, te velikim brojem spoljnjih saradnika. Područja istraživanja kojima se bavimo su:

Fizika čestica,
Fizika nanomaterijala,
Fiizka kondenzovane matrije
Nuklearna fizika
Optika
Fizika zračenja,
Radiologija,
Kompjutaciona fizika,
Sigurnost nuklearnih postrojenja,
Metodika nastave fizike.