fizika materijala

Fizika materijala

Fiziku materijala i kondenzovane materije moguće je izučavati na usmjerenju Primijenjene fizike, odabirom odgovarajućih izbornih predmeta.

Potraga za novim materijalima ili promjenama svojstava i efikasnijom upotrebom postojećih materijala neprekidno proširuje nauku o materijalima. Danas je gotovo nemoguće stvoriti novu generaciju naprednih materijala, poput poluprovodnika, supraprovodnika, polimera ili keramika, ili naprednih uređaja i proizvoda, poput lasera, mikroskopskih motora i sl. bez poznavanja i kontrole svojstava materijala, njihovih graničnih površina od atomskog do makroskopskog nivoa. Dakle, u nauci o materijalima cilj nije samo traženje novih materijala i iskorištavanje njihovih svojstava, nego je primarni cilj shvatanje suštine materijala, tako da bude moguće napraviti materijal željenih osobina. Radikalni razvitak materijala može dovesti do stvaranja novih proizvoda, pa čak i novih industrija. Stoga, stabilne industrije zapošljavaju naučnike iz oblasti nauke o materijalima kako bi doveli do poboljšanja, kao i rješenja problema u materijalima koji se trenutno koriste.

Na odsjeku za fiziku moguće je izučavanje Fizike materijala i kondenzovane materije u okviru usmjerenja Primijenjene fizike (vidjeti plan i program Primijenjene fizike)

Industrijske primjene nauke o materijalima uključuju dizajn materijala, profit u industrijskoj proizvodnji, procesne tehnike (livenje, valjanje, zavarivanje, ionska implantacija, kristalni rast, sinterovanje itd.), te analitičke tehnike (karakterizacijske tehnike kao što su elektronska mikroskopija, difrakcija x-zraka, kalorimetrija, nuklearna mikroskopija, Rutherfordova tehnika povratnog raspršenja, difrakcija neutrona, itd.).
Zbog industrijske potražnje, nauka o materijalima se postepeno razvila u oblast: fizika kondenzovane materije, odnosno fizika čvrstog stanja, koje se bave fizikalnim osobinama materijala. Takođe, pojavile su se neke nove grane fizike, jer je bilo potrebno objasniti neke nove osobine materijala, kao što su: nanotehnologija, kristalografija, tribologija …