fizika-amfiteatar

Prijemni ispit – testovi

Prijemni ispit je eliminacionog karaktera. Ispit se polaže u pisanoj formi, rješavanjem testa od 20 jednostavnih pitanja i zadataka iz fizike.

Primjere testova za prijemni ispit iz Fizike na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli možete skinuti sa jednog od linkova u tabeli:

Godina Format Download
2016/17 .rar arhiva Download
2015/16 .zip arhiva Download
2014/15 .zip arhiva Download
2013/14 .zip arhiva Download
2012/13 .zip arhiva Download
2011/12 .pdf Download
2010/11 .rar arhiva Download
2008/09 .doc Download