Zašto fizika?

Zašto izučavati fiziku? Odgovor na ovo pitanje je višeslojan. Fizika je fundamentalna prirodna nauka koja proučava svijet u kojem živimo, od najsitnijih subatomskih čestica do najvećih poznatih objekata u svemiru.

Zahvaljujući proučavanju fizike omogućen je razvoj medicine, tehnologije, biologije, astronomije i drugih nauka. Otkrićima u fizici postavljen je temelj napretka čovječanstva. Naprimjer, zahvaljujući fizici dobili smo moderni internet.

U općem slučaju, studij fizike razvija tri važne osobine korisne u kasnijoj karijeri:

 • Sposobnost modeliranja kompleksnih sistema kroz jednostavne modele koji omogućuju bolji uvid u posmatrani problem
 • Instinkt da se postavljena hipoteza testira nizom eksperimenata.
 • Kvatnitativne osobine i instinkt da se svijet/problem posmatra kao skup stvari koje se mogu izmjeriti

Fizika nas uči kako ramišljati i kako rješavati probleme sa kojima se susrećemo, zbog čega su fizičari vrlo cijenjeni stručnjaci, koji svoje karijere grade u obrazovanju, inženjerstvu, naučno – istraživačkim laboratorijama i institutima, IT industriji, medicini, finansijama, politici…

Šta nudi odsjek za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli?

Odsjek za fiziku na prvom ciklusu studija nudi studijski program fizike sa dva usmjerenja: Edukacija u fizici i Primijenjena fizika. Studij traje četiri godine (osam semestara)  i nosi 240 ECTS bodova. Završetkom studija stiče se zvanje Bachelor fizike, odnosno Bachelor primijenjene fizike. U okviru studija Primijenjena fizika moguće je, kroz izborne predmete, izučavanje fizike zračenja, fizike materijala i kondenzovane materije ili kompjutacione fizike.

Nastava na drugom ciklusu studija se organizuje kroz dva studijska programa: Edukacija u fizici i Primijenjena fizika. Studij traje jednu godinu (60 ECTS), a zvanje koje se stiče je magistar edukacije u fizici, odnosno magistar primijenjene fizike.

Zašto studirati fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli?

 • PMF Tuzla raspolaže sa brojnom naučnom bazom.
 • Na odsjeku za fiziku je trenutno angažovano 10 doktora nauka (2 redovna profesora, 7 vanrednih profesora, jedan docent i 3 viša asistenta), te veliki broj spoljnih saradnika.
 • Nastava na odsjeku se organizuje kroz predavanja, računske i auditorne vježbe, laboratorijske vježbe i terensku nastavu.
 • Odsjek za fiziku raspolaže sa tri laboratorije za opštu fiziku i laboratorijom za fiziku čvrstog stanja, laboratorijom za metodiku nastave fizike, te naučno – istraživačkom laboratorijom za detekciju, dozimetriju i zaštitu od zračenja (LDDZZ).
 • Tokom studija fizike studentima se nudi mogućnost izučavanja fizike materijala i kondenzovane materije, fizike zračenja, medicinske fizike, kompjutacione fizike, fizike čestica, metodike nastave fizike,…
 • Sa završenim diplomskim studijem fizike na našem odsjeku moguće je aplicirati na postdiplomske studije na svim univerzitetima svijeta.
 • Fizičari koji su studirali na našem odsjeku trenutno rade u obrazovanju, naučno – istraživačkim institutima u svijetu, IT industriji, kliničkim centrima, auto industriji, finansijskim ustanovama i drugim oblastima privrede.
 • Broj nezaposlenih fizičara koji su studirali na našem odsjeku, prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, je ubjedljivo najmanji u poređenu sa drugim srodnim zanimanjima (profesori drugih prirodnih nauka i matematike).