Projekat studentskih istraživanja – PSI

Asocijacija za napredak nauke i tehnologije (ANNT) je nevladina organizacija koju čine mladi naučnici u oblastima prirodno-matematičkih i tehničkih nauka.

Do sada su članovi asocijacije ostvarili velike uspjehe u prirodno-matematičkim i tehničkim poljima i trenutno se nalaze na prestižnim institucijama kao što su CERN (Ženeva), UCL (London), ETH Zürich (Cirih), ili pak u firmama kao Google-ov DeepMind (London) koje prednjače u naučno-istraživačkom radu.

Kao produkt težnji mladih naučnika iz ove asocijacije nastala su slijedeća dva projekta koji podupiru uključivanje studenata iz Bosne i Hercegovine u postojeće EU naučno-istraživačke projekte kao i afirmiracija mladih istraživača iz Bosne i Hercegovine.

S tim ciljem pozivamao studente prirodno matematičkih i tehničkih nauka da se prijave na jedan od ponuđenih projekata sa voditeljima iz etabliranih naučnih institucija širom Evrope. Pozivamo studente Prirodno-matematičkog fakulteta, Mašinskog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta da projekte detaljnije pogledaju na slijedećim web stranicama:

Prvi projekat je projekat studentskih stažiranja gdje će studenti tokom ljeta imati priliku da rade na istraživanju pod mentorstvom jednog od članova Asocijacije za napredak nauke i tehnologije.
https://www.annt.ba/bs/article/81/psi-projekat-studentskih-istrazivanja

Neki od projekata na koje se možete prijaviti su:

1. Pronalaženje nove čestice pomoću podataka iz LHC-a
2. LHCb anomalije i neutrini
3. Nove jednačine gravitacije
4. Razlikovanje fenomenologije modifikovane gravitacije od tamne materije putem odvojenih zvjezdanih tokova
5. Numerical modeling of multi-hole orifice flow meters
6. A System Identification Approach to Brain-Based Monitoring of Sound
7. A super-charged Python standard library
8. Detektovanje kritičnih talasnih abnormalnosti sa vještačkim neuronskim mrežama (Artificial Neural Networks)
9. Algoritmi za planiranje kretanja robota
10. Data Engineering through Natural Language Processing and Applied Machine Learning

Drugi projekat je takmičarskog karaktera i organizuje se u saradnji sa BHFF i BHAAS.
https://www.annt.ba/bs/article/83/3mt-produzen-rok-za-prijave

Rok za prijave nazačen je na odgovarajućoj web stranici.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *