ALICE Masterclass 2023

Odsjek za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Društvo fizičara u Tuzlanskom kantonu su u saradnji sa CERN-om organizovali 7. marta 2023. godine ALICE Masterclass za učenike srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona. Učešće je uzelo preko 60 srednjoškolaca iz Gradačca, Gračanice, Živinica, Doboj Istoka, Lukavca i Tuzle. Program masterclassa je obuhvatio predavanja iz fizike čestica u prijepodnevnom terminu, sa gostujućim predavačima: dr. Amel Duraković sa Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences (CZ), Nudžeim Selimović, PhD kandidat na University of Zurich (CH) i Despina Hatzifotiadou (Universita e INFN, Bologna, IT).

U popodnevnom terminu učenici su imali priliku proći kroz praktični dio analize podataka koji su izmjereni na ALICE detektoru, a koji su dobijeni sudarima teških jezgara Pb i tako provjeriti neke osnovne kratkeristike tih sudara. Na samom kraju, dobijeni rezultati su podijeljeni i diskutovani sa drugim učesnicima ALICE Masterclassa, srednjoškolcima iz Sarajeva, Thessaloniki, Chania i Mexico kao i znanstvenicima koji rade na ALICE eksperimentu u CERNU-u.

ALICE (A Large Ion Collider Experiment)  je detektor dizajniran da proučava fiziku sudara teških jona na Velikom hadronskom sudaraču  (LHC). Njegov dizajn omogućava proučavanje osobina jakih interakcija na visokim temperaturama i gustoćama, na kojima se materija nalazi u stanju poznatom pod imenom kvark-gluon plazma. Detektor ima masu od 10 hiljada tona, dimenzije 26 x 16 x 16 metara i nalazi se 56 metara ispod površine Zemlje. Na njemu trenutno radi 2080 znanstvenika sa  174 institucije iz 41. zemlje svijeta.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *