studij fizike

Studij fizike

Studij fizike na odsjeku za fiziku Prirodno – matematičkog fakulteta u Tuzli je organizovan u dva ciklusa. Prvi ciklus studija se realizuje kroz studijski program fizike, sa dva usmjerenja: Primijenjena fizika i Edukacija u fizici (Elaborat studijskog programa fizike – pdf).

U okviru usmjerenja Primijenjena fizika, a kroz odabir izbornih predmeta, studenti mogu proučavati Fiziku zračenja, Kompjutacionu fiziku ili Fiziku materijala i kondenzovane materije. Pored osnovnih predemeta koji su obavezni, studenti mogu izabrati specijalizovane kurseve (tabela ispod). Kompletnu listu predmeta možete pogledati na linkovima: Edukacija u fizici i Primijenjena fizika.

Primjer testova na prijemnom ispitu.