knjige

Konkurs za upis studenata u 2019/20. godini

Konkurs za upis studenata u akademskoj 2019/20. godini na prvom i drugom ciklusu studija. Konkurs je otvoren od 14. do 28. juna 2019. godine za prvi ciklus i od 14. juna do 31. oktobra za drugi ciklus studija.
  • Podnošenje prijava vršiće se od 14.06. do 28.06.2019. godine.
  • Prijemni ispit održaće se 02.07.2019. godine u 10,00 sati.
  • Privremena rang-lista kandidata objaviće se do 03.07.2019. godine, a konačna 05.07.2019. godine.
  • Upis primljenih kandidata obaviće se od 08.07. do 15.07.2019. godine i od 19.08. do 23.08.2019.godine.

DRUGI CIKLUS: KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2019/20.GODINI

Podnošenje prijava i upis kandidata za DRUGI CIKLUS vrši se u rokovima kako slijedi:

  • podnošenje prijava vršiće se od 14.06. do 31.10.2019. godine;
  • privremena rang-lista kandidata objaviće se do 01.11.2019. godine, a konačna do 04.11.2019.godine;
  • upis primljenih kandidata obaviće se od 05.11. do 08.11.2019. godine

Uslovi: Pravo upisa na studijski program prvog ciklusa studija imaju sva lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu u zemlji (gimnazija, medicinska škola, medresa, mašinska, elektrotehnička, veterinarska … )ili inostranstvu, a klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se na osnovu rezultata prijemnog ispita, te drugih kriterija u skladu sa procedurama i općim aktima koje utvrđuje Senat.

Dokumentacija: Pri upisu potrebno je dostaviti dokumentaciju koja je navedena u tekstu konkursa koji se objavljuje za cijeli Univerzitet u Tuzli (obično u prvoj polovini juna mjeseca). Prilikom prijave na konkurs kandidati navode svoje preliminarne preferencije u vezi sa usmjerenjem na koje žele da se upišu. Za sva studijska usmjerenja prva četiri semestra su zajednički.

Prijemni ispit: Prijemni ispit se polaže u pisanoj formi, riješavanjem testa od 20 jednostavnih pitanja i zadataka iz fizike. Primjer testova na prijemnom ispitu iz fizike (period 2010-2018) možete pogledati u dokumentu Fizika-prijemni.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *